Hry z PET fliaš

Aktuality

Čarovný svet Jána Ridega. Film o jedinečnej výzdobe domu v Solisku pri Lučenci.

Slovenčina

Volám sa Ján Rideg. Mamička ma volala Jantuľko, za čo som sa ako 6-7 ročný pred deťmi hanbil. Pochádzam z osady Solisko pri Lučenci.

Tu som vyrastal do svojich 15-rokov môjho života. Vyštudoval som na stavebného inžiniera a prakticky celý život som sa venoval ako špecialista strechám. Mojou záľubou však boli rôzne zlepšováky v stavebníctve. Z tohto titulu som bol ako popredný zlepšovateľ v bývalom Československu, aj delegátom na 11. Svetovom festivale mládeže na Kube, v Havane, roku 1978. Dnes som ako dôchodca ďalej činný a stále niečo vymýšľam.

Budem vás sprevádzať po mojom rodičovskom dome ktorý som si vyzdobil tak ako ma ruky samé viedli.

Ozveny minulosti s Jánom Ridegom

Slovenčina

Vnuk básnika Sládkoviča Alexander Braxatoris žil aj vo Veľkej nad Ipľom

Zaujímavý článok z proestredia našej obce, ktorý hovorí aj o tom, že vnuk Andreja Sládkoviča, Alexander Braxatoris žil aj vo Veľkej nad Ipľom si môžte prečítať na stránka Náš Novohrad.

Slovenčina

Ján Rideg v relácii (Ne)celebrity na STV

Kliknutím na tento odkaz: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7993/78521 si môžete pozrieť reláciu (Ne)celebrity z archívu RTVS, v ktorej Ján Rideg predstavuje svoje Hry z PET fliaš.

Slovenčina

Žiaci z cirkevnej školy v Lučenci vo Veľkej nad Ipľom

Slovenčina

Hry z PET fliaš v Glasgowe

Slovenčina

Dňa 11. a 25. marca 2014 komunitná organizácia Crossroads Youth And Community Association usporiadala dva večery, pri ktorých si rómske deti zo Slovenska žijúce v Glasgowe vyrobili a hrali hry z pet fliaš vynálezcu pána Jána Ridega. Veľký úspech u detí zožali dve hry: Koľajnička a Lanovka, pri ktorých si deti vyskúšali svoje dizajnérske schopnosti, manuálnu zručnosť pri výrobe a neskôr aj postreh a koordináciu pri hraní hier. Dôkazom úspechu akcie bolo aj to, že všetky deti si vlastnoručne vyrobené hry s hrdosťou odniesli domov, aby sa mohli pochváliť rodine, známym a aj škótskym spolužiakom v škole.

Autor videa: Filip Rideg © 2016

Nehraj net, skús PET!

Slovenčina

Hry z PET fliaš, vyjadrenie Ministerstva školstva

Hry z PET fliaš, resp. ich aplikácia do konkrétnej praxe sa začala v roku 2008 so základnou školou M. R. Štefánika na Haličskej ceste v Lučenci. Konkrétne to bola iniciatíva pani riaditeľky PaedDr. Evy Markovej, ktorá sa obrátila na mňa spolu so zástupcom školy Mgr. Radomírom Leicherom, ktorý započal prvé overovanie v praxy. V roku 2011 zaviedla v praxy školy v rámci pracovného vyučovania výrobu a hry z petfliaš pani učiteľka 4. ročníka PaedDr. Svetlana Gabľasová, PhD. Webstránka predmetnej školy je www.zsstefanikalc.sk

 

Slovenčina

Hry z PET fliaš

Predstavujeme Vám originálne hry s použitím plastických PET fliaš autora Ing. Jána Ridega. Predmetných 5 hier bolo vytvorených a odskúšaných mojim synovcom Ľudovítom Ridegom a neterou Viktóriou Ridegovou. Tieto hry boli doporučené pre tvorivú činnosť aj Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (list zaslaný písomne autorovi hier Ing. Ridegovi). Podľa vyjadrenia patentového zástupcu a znalca Ing. Labudíka (s osvedčením pre Európsku úniu) ide o hry, ktoré vo svete zatiaľ v tejto podobe neboli navrhnuté a používané. Prípadné konzultácie k predmetnej hre poskytne bezplatne autor hier na telefónnom čísle: 0903844522.

Slovenčina

Stránky